Better Space

Marta Żebrowska

Spotkajmy się przy stole / Let’s meet at the table

Dobrze zaprojektowana kuchnia stawia w centrum potrzeby użytkownika, a jednocześnie wykazuje szacunek względem zasobów naszej planety.

Już w trakcie przygotowań do otwarcia przewodu doktorskiego dotyczącego wyposażenia wnętrz w duchu less waste oraz well being dowiedziałam się jak mało wiemy na temat zdrowego życia bliżej natury. To właśnie na nas – projektantach, spoczywa odpowiedzialność za ułatwienie zmiany stylu życia naszych klientów.

Zaprojektowana kuchnia powstała z myślą o osobach, które uwielbiają spędzać czas z bliskimi przy stole, ale nie przepadają za czasochłonnym przygotowywaniem posiłków. Naprzeciw takim potrzebom wyszła intuicyjna linia urządzeń Electrolux, która jest prosta w obsłudze, pomaga zachować jak najwięcej składników odżywczych i wspiera w walce z marnotrawstwem żywności.

Współczesne funkcje kuchni, salonu i jadalni często łączone są w jednym pomieszczeniu co daje komfort większej przestrzeni i jednoczy osoby przygotowujące jedzenie z pozostałymi.
W przedstawionym projekcie chciałam zaprosić użytkowników kuchni do stołu. Kuchnia niech stanie się dodatkową komodą w naszym salonie. Sprzęt AGD, taki jak lodówka, zmywarka, piekarnik parowy Electrolux Sense Pro z funkcją Steamify, szuflada do pakowania próżniowego i ekspres do kawy zostały zamknięte w drewnianej ramie wysokiej zabudowy dla komfortu użytkowania. Meble kuchenne pokryte są powłoką, z której samodzielnie można usunąć zarysowania, co zwiększa ich żywotność.
W „komodzie” znalazły miejsce zlewozmywak, płyta ze zintegrowanym wyciągiem oraz szuflady. Płytkie na sztućce i drobne narzędzia. Głębokie skrywają wewnętrzne szuflady, garnki i talerze lub kosze pomagające z łatwością segregować odpady. Wybrałam baterię z dwoma odseparowanymi kanałami – jeden do wody filtrowanej, drugi do wody kranowej. Ułatwi to domownikom życie zgodnie z filozofią less waste. Tapeta na ścianie pochodzi z kolekcji dedykowanej do pomieszczeń mokrych (kuchni, łazienek). Oprawy oświetleniowe wykonane głównie ze szkła i ceramiki. Natomiast stół powstał z drewnianych elementów, które były odpadem w stolarni.
SCENARIUSZ
Dzwonek do drzwi. To nasi przyjaciele. Tym razem dzielą się z nami ziołami ze swojego ogrodu. Zapraszamy ich do stołu, dzieci wbiegają do środka. Do nozdrzy docierają cudowne zapachy wydobywające się z otwierającego się piekarnika, który sam dostosował ustawienia do roślinnych potraw. Panuje radosny gwar, a my cieszymy się wspólnym świętowaniem. Jesteśmy spokojni, bo pozostałe jedzenie zapakujemy próżniowo. W lodówce jeszcze długo pozostanie świeże…

A well-designed kitchen puts the user’s needs at the forefront, but at the same time shows respect for our planet’s resources.

As I was getting ready to embark on a doctorate in interior design in the spirit of less waste and well-being, I found out how little we know about healthy living close to nature. It is our responsibility as designers to facilitate a change in the lifestyle of our customers.

This kitchen has been designed for people who love to spend time with their loved ones at the table, but are not fond of time-consuming preparation of meals. A line of Electrolux-branded products comprising a truly intuitive kitchen range has been designed to meet these needs. The appliances are easy to use, help to preserve the nutritional value of food and support the fight against food waste.

Nowadays, the functions of the kitchen, living room and dining room are often combined in one room, which gives the comfort of a larger space and unites those preparing food with the others.
In the presented design I wanted to invite kitchen users to the table. Let the kitchen become an additional dresser in our living room. Household appliances such as refrigerator, dishwasher, Electrolux Sense Pro oven with Steamify, vacuum sealer drawer and coffee maker were closed in a wooden high-sided unit for comfort. The kitchen furniture is covered with a coating from which the scratches can be removed on our own, which increases their service life.
In the “dresser” there is a sink, a cooktop with integrated extractor and drawers. Shallow ones are for cutlery and small utensils. Deep ones conceal interior drawers, pots and plates or baskets to help you sort waste easily. I chose a mixer tap with two separate channels – one for filtered water and one for tap water. This will make it easier for the household to live according to less waste philosophy. Wallpaper on the wall comes from a collection dedicated to wet rooms (kitchen, bathrooms). Luminaires are generally made of glass and ceramics. The table, on the other hand, is made of wooden elements being waste in the carpenter’s workshop.

SCRIPT
The doorbell is ringing. These are our friends. This time they are sharing herbs from their garden with us. We are inviting them to the table, the kids are running in. Wonderful smells are coming to the nostrils from the oven, which is just opening. The oven has automatically adjusted settings for the vegetable dishes. There is a hustle and bustle, and we are enjoying the time spent together. We are relaxed, because the rest of the food will be vacuum packed. In the refrigerator it will remain fresh for a long time…

Marta Żebrowskas favourite Electrolux product is the SensePro Combination Oven with Steamify

Share your great design with friends